Алсын хараа

Мэргэжлийн хяналт шалгалт~Хүний сайн сайхан амьдралын баталгаа 

Хяналт шалгалт

Шалгалт хийсэн тухай

Мэргэжлийн хяналтын  газрын даргын 2014 оны  44 /39 тоот удирдамжийн дагуу Дарьганга сумын Засаг даргын тамгын…

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэст хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын 2014 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлгөө, Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 44/24…

Баяндэлгэр, Түвшинширээ, Уулбаян, Мөнххаан, Түмэнцогт сумдад хийгдсэн хамтарсан шалгалтын талаарх товч мэдээлэл

      Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 2014 оны 44/70 тоот удирдамжийн дагуу Баяндэлгэр, Түвшинширээ, Уулбаян, Мөнххаан, Түмэнцогт сумдад Хүнсний чанар, аюулгүй байдал, Боловсрол, Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал,…

Баруун-Урт сумын эм хангамжийн байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Газрын даргын баталсан 44/63 тоот удирдамжийн дагуу Баруун-Урт сумын эм хангамжийн байгууллагуудад хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтаар эмийн сангийн дотоод бэлдмэлээс дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамруулж, тандалт судалгаа хийн эрсдлийн үнэлгээнд хамрагдаагүй болон шинээр байгуулагдсан болон тусгай зөвшөөрөлгүй…

Санхүүгийн хяналт шалгалтын мэдээ

Мэргэжлийн хяналтын  газрын даргын 2014 оны  44 /49 тоот удирдамжийн дагуу Сүхбаатар сумын Засаг даргын тамгын газар, / Засаг даргын нөөц сан, орон нутгийн хөгжлийн сан, БЭМСан / ЕБСургууль, Соёлын төв, “Хайлааст голомт” ОНӨААТҮГ-ын 2012-2013 оны…

Media Gallery