Хяналт шалгалт

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2015 онд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, шалгах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг зарлаж байна

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2015 онд шалгах, зөвлөн туслах үйлчилгээ…

Баруун урт сумын цэцэрлэгүүдэд гүйцэтгэлийн шалгалт хийгдлээ

Мэргэжлийн хяналтын газрын орлогч даргын баталсан 44/86 тоот удирдамжаар Баруун-Урт сумын сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын үйл…

Шалгалт хийсэн тухай

Мэргэжлийн хяналтын  газрын даргын 2014 оны  44 /39 тоот удирдамжийн дагуу Дарьганга сумын Засаг даргын тамгын…

Сүү сүүн бүтээгдэхүүний цехэд хийсэн шалгалтын танилцуулга

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2014 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу эрсдэлтэй үнэлэгдсэн, шалгах объектын жагсаалтанд орсон…

Савласан цэвэр усны чанар аюулгүй байдалд хийсэн хяналт шинжилгээний тухай

2014 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу МХЕГазрын даргын 51 дүгээр тушаалаар баталсан “Хяналт шинжилгээ,…

Цаг үеийн шуурхай мэдээлэл

2015-04-16 Шуурхай мэдээ /цаг үеийн байдлаар/ 2015.04.13-ний өдөр Хэнтий аймгийн Баян-овоо сумын Хөх чулуу гэдэг газар хээрийн түймэр гарч Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын нутгийн хил давж орж ирснийг иргэн н.Номинцэцэг сумын ЗДТГ-т мэдээлсэнээр 15 цаг 34…

Хүний төлөө-Зөв тус аян хаалтаа хийлээ

Хүний төлөө-Зөв тус аян хаалтаа хийлээ “Хүний төлөө-зөв тус” сарын аяны хаалтыг 04 сарын 01-ний өдөр Аймгийн Тамгын газрын зааланд зохион байгууллаа. Хаалтын үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуудын 70 гаруй төлөөлөл оролцлоо. Хаалтын үеэр…

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа МХГ-ын 2015 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу Хүрээлэн буй орчны бохирдол, байгаль орчны багц хууль, эрх зүйн шинэчлэл, улсын байцаагчийн үйлдэх баримт бичгийн стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэдээллээр хангах, зөвлөн туслах зорилгоор 2015 оны 02-р сарын 27-ны…

“Эх хүүхэд эрүүл мэнд- Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих” жил

“Эх хүүхэд эрүүл мэнд- Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих” жил Аймгийн ИТХ-аас 2014 оныг “Эх хүүхэд эрүүл мэнд- Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих” жил болгон зарласантай холбогдуулан албан байгууллага, ААН-ын дунд зохион байгуулсан “Эх хүүхэд гэр бүлд ээлтэй байгууллага” шалгаруулах уралдаанд ажилтан албан хаагчдынхаа эрүүл, идэвхтэй амьдрах…

“ХҮНИЙ ТӨЛӨӨ-ЗӨВ ТУС” Аян эхэллээ.

“ХҮНИЙ ТӨЛӨӨ-ЗӨВ ТУС” Аян эхэллээ. Барилга, өргөх байгууламж, эрчим хүч, зам тээвэр, уул уурхай, газрын тос зэрэг салбаруудад гарч буй удаа дараагийн осол аваарыг бууруулах, осол аваар гарахаас урьдчилан сэргийлэх, холбогдох байгууллагын ажилтнуудын ажлын хариуцлага, сахилга батыг дээшлүүлэх, барилгын чанар аюулгүй…

Ундны уснаас шинжилгээ авлаа

Ундны уснаас шинжилгээ авлаа Баруун-Урт сумын иргэдээс ирүүлсэн удаа дараагийн гомдол, хүсэлтийн дагуу “Дөрвөлж” ОНӨҮГазрын цэвэрлэх байгууламж болон 4, 9-р ус түгээх цэгүүдээс дээж авч, газрын нэгдсэн лабораторид шинжлүүлэхэд ундны усны үлдэгдэл хлорын хэмжээ байвал зохих зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 0.1…

Хүний төлөө-Зөв тус аян хаалтаа хийлээ

Хүний төлөө-Зөв тус аян хаалтаа хийлээ “Хүний төлөө-зөв тус” сарын аяны хаалтыг 04 сарын 01-ний өдөр Аймгийн Тамгын газрын зааланд зохион байгууллаа. Хаалтын үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуудын 70 гаруй төлөөлөл оролцлоо. Хаалтын үеэр…

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа МХГ-ын 2015 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу Хүрээлэн буй орчны бохирдол, байгаль орчны багц хууль, эрх зүйн шинэчлэл, улсын байцаагчийн үйлдэх баримт бичгийн стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэдээллээр хангах, зөвлөн туслах зорилгоор 2015 оны 02-р сарын 27-ны…

“ХҮНИЙ ТӨЛӨӨ-ЗӨВ ТУС” Аян эхэллээ.

“ХҮНИЙ ТӨЛӨӨ-ЗӨВ ТУС” Аян эхэллээ. Барилга, өргөх байгууламж, эрчим хүч, зам тээвэр, уул уурхай, газрын тос зэрэг салбаруудад гарч буй удаа дараагийн осол аваарыг бууруулах, осол аваар гарахаас урьдчилан сэргийлэх, холбогдох байгууллагын ажилтнуудын ажлын хариуцлага, сахилга батыг дээшлүүлэх, барилгын чанар аюулгүй…

Салбарын сургалт зохион байгууллаа.

Салбарын сургалт зохион байгууллаа. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, хууль эрх зүйн шинэчлэл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагын албан хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэдээллээр хангах, зөвлөн туслах зорилгоор 2014 оны 11-р сарын 21-ны өдөр…

“Эбола вируст халдварын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ” сэдэвт сургалтыг аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулав

“Эбола вируст халдварын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ” сэдэвт   сургалтыг аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын хэлтэстэй  хамтран зохион байгуулав Эбола вируст халдварын тархалт, өвчлөл нэмэгдэж, дэлхий нийтийг түгшээж байгаа цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан “Бичигт” хилийн боомтын албан  хаагчдад уг өвчний талаар мэдээлэл өгөх, болзошгүй аюулаас  урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор 2014 оны 11…

Сургалт зохион байгууллаа.

Сургалт зохион байгууллаа.       Химийн хорт болон аюултай бодис, газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч, тээвэрлэгч, ашигладаг аж ахуй нэгж байгууллага, дээрхи үйл ажиллагаанд оролцогч ажилтнуудад химийн хорт болон аюултай бодисын хаяг шошго, хууль дүрэм, хор аюулын лавлах мэдээллийн талаар…

“Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглахад тавих шаардлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

“Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглахад тавих шаардлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Химийн хорт болон аюултай бодисын хууль тогтоомж, стандартыг сурталчилах ажлын хүрээнд  Химийн хорт болон аюултай бодис импортлогч, тээвэрлэгч ААНБайгууллага, дээрх үйл ажиллагаанд оролцогч ажилтнуудад “Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглахад…

Нэгдсэн лабораторийн шинжилгээний үнэ, тариф

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдрийн 211 дугаар тушаалын хавсралт ЭРҮҮЛ АХУЙ ХИМИЙН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ № Шинжлэх үзүүлэлтүүд Шинжилгээний үнэ № Шинжлэх үзүүлэлтүүд Шинжилгээний үнэ 1.1 Архи, спирт,…

МХЕГ-аас улс орон даяар шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа эхэлж байгаатай холбогдуулж иргэн, аж ахуйн нэгжүүд “Пиротехникийн хэрэгсэл”-ийг үзвэрийн болон шоуны зориулалтаар ашиглахдаа “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хууль”, “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй…

Сэрэмжлүүлэг

Сэрэмжлүүлэг Насанд хүрэгчид болон хүүхэд, тэр дундаа дутуу төрсөн нярайд зориулсан пробиотик нэмэлт бүтээгдэхүүнийг зах зээлээс буцаан татаж эхэлжээ. Энэ нэмэлт бүтээгдэхүүнээс эмгэг төрүүлэгч Rhizopus Oryzae мөөгөнцөр илэрсэн бөгөөд хүний арьс, дотор эрхтнийг гэмтээж улмаар үхэлд хүргэх…

Агнуурын амьтан агнах, барихыг хориглох хугацаанд хууль бус үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно

Агнуурын амьтан агнах, барихыг хориглох хугацаанд хууль бус үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно   Мэргэжлийн хяналтын газрын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Аймгийн цагдаагийн хэлтсээс зохион байгуулж байгаа “Хяналт шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран Баруун-Урт сум руу орж, гарч байгаа авто замуудаар зорчиж байгаа иргэд, аж ахуйн…

”НИЙТЭЭРЭЭ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЬЕ” АЯН

”НИЙТЭЭРЭЭ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЬЕ” АЯН Шинэ жил, Цагаан сарын баярыг угтаж зохион байгуулагдаж байгаа “Нийтээрээ эрсдлээс сэргийлье аян”-ы хүрээнд Сүхбаатар аймгийн МХГ-аас 11 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө гарган аймгийн төв болон Бичигт хилийн боомтон дээр хяналт шалгалт, сургалт сурталчилгааны ажлуудыг хийж…

Нугын бор эрвээхэйтэй хэрхэн тэмцэх вэ?

Нугын бор эрвээхэйтэй хэрхэн тэмцэх вэ? Энэ жил манай оронд хур бороо элбэгтэй, чийглэг зун болж байгаа учир хортон шавьж түүний дотор нугын бор эрвээхэйн олшролт зарим нутагт ажиглагдаж байгаатай холбогдуулан энэхүү шавьжийг таних морфологийн онцлог, шавьжийн хор хөнөөл, тэмцэх арга хэмжээний…

Томуугийн A(H7N9) вируст халдварын тухай

2013 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр томуугийн A(H7N9) халдварын хүний өвчлөлийн 4 шинэ тохиолдол Шанхай хот болон Жежианг мужид бүртгэгдэж, Жиансу мужид өвчилсөн байсан 8 өвчтөний нэг нь нас баржээ. Ийнхүү одоо БНХАУ-д бүртгэгдсэн A(H7N9)…

Media Gallery