Хяналт шалгалтын мэдээ

Мах махан бүтээгдэхүүний цехэд хийсэн шалгалтын тухай

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын төлөвлөгөөнл тусгагдсаны дагуу мах, махан бүтээгдэхүүний цехийн үйл ажиллагаанд “Хүнсний тухай” хуулийн…

Малын вакцинжуулалт, вакцины чанар, аюулгүй байдалд тандалт судалгаа хийсэн талаар

МХЕГ-ын 2015 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу улсын хэмжээнд мал, амьтны халдварт \боом, галзуу, шүлхий\ өвчнөөс…

ДБЭХС ТӨХК-ийн Сүхбаатар салбарт хяналт шалгалт хийсэн танилцуулга

МХГ-ын даргын баталсан 17/57 тоот удирдамж, 2015 оны хяналт шалгалтын  төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “ДБЭХС” ТӨХК-ийн Сүхбаатар…

Төвийн эм хангамжийн байгууллагуудад хийсэн урьдчилан сэргийлэх хяналт гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ.

  Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын “Хүний төлөө-Зөв тус” сарын аяны хүрээнд эм хангамжийн байгууллагуудын үйл…

Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжүүдэд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн талаарх шалгалтын танилцуулга

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2015 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаа…

Хүнсний бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн байдалд хийсэн тандалт судалгаа хийлээ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2015 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хүнсний бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн байдалд…

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Химийн хорт болон аюултай бодисыг иргэн аж ахуй нэгж байгууллага нь ашиглахдаа “Аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн дагуу химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр ашиглах ба өөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг…

МХЕГ чиг үүрэгтээ хамаарахгүй асуудлаар шалгалт хийхгүй

Чиг үүрэгт хамааралгүй, хуулиар эрх олгоогүй асуудлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлж байгаа өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг холбогдох байгууллагад нь шилжүүлж байхаар боллоо. Тухайлбал тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулах, улсын комисс хүлээж авснаас хойш гурван жил болоогүй…

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх асуумж

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагааас иргэд, аж ахуй нэгж, бизнес эрхлэгч нарыг дэмжих, мөн төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх ажлын хүрээнд ДООРХИ Цахим санал асуулгыг авч байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцоно уу? Дэлгэрэнгүй…

Дохтой тэмцэх дэлхийн өдөр-Нэг өгүүлбэрээр

“ХДХВ/ДОХ-ын эсрэг хамтдаа” сарын аяны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Шинэ үе-Эхлэл” төрийн бус байгууллагынхантай хамтран “ДОХ-ын эсрэг хамтдаа” хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгийн эхэнд болон төгсгөлд оролцогчдоос ДОХ-ын талаарх мэдлэгийн түвшинг тогтоох тест авахад 21.2%-иас 80% болж нэмэгдсэн…

Хүний төлөө-Зөв тус сарын аян

МХЕГ-ын даргын 2015 оны 417 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх, эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын “Хүний төлөө-Зөв тус” сарын аяныг зохион байгуулах зорилгоор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2015 оны А/23 тоот тушаалаар уг сарын аяныг зохион байгуулах ажлын…

Хүний төлөө Зөв тус аяны нээлт

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр зарласан “Хүний төлөө-Зөв тус” сарын аяны нээлтийг 2015.10.05-ны өдрийн 10 цагт Сухбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Нээлтэнд НДХэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс, НХҮХэлтэс, АОЭНХолбоо, ҮЭХолбоо, МСҮТ зэрэг 20 аж ахуйн нэгж байгууллага, тэдгээрийн 250…

ХҮНСНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛД ХАМРАГДААГҮЙ БОЛОН ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БАЙГАА ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖИД

“Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д “Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дараах мэдээллийг маягтын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр харъяалах нутаг дэвсгэр дэх хүнсний хяналт хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагад мэдээлнэ” гэж заасны…

Иргэн бүр эрсдэлгүй орчин

Байгаль орчин, геологи уул уурхай, цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн салбарт хийгдэж буй эрх зүйн шинэчлэлийг сурталчилах, цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг сайжруулах, цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх энэ салбаруудад үйл ажиллагаа явуулж…

“Хог хаягдлын-эко шийдэл” уралдаан

Иргэдийн эрүүл аюулгүй, ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг хангуулах, сум, баг, байгууллагынхаа орчныг тохижуулахад чиглэгдсэн бүтээлч ажлуудын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор сумдын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нарын дунд “Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сэдэвт…

2015 оны хагас жилийн тайлан

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2015 оныг хяналт шалгалтыг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хөгжлийг дэмжих, эдийн засгийг тэтгэхэд чиглэсэн жил болгож байна. НЭГ. Ерөнхий зүйл Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад Монгол Улсын 2015 оны Төсвийн…

Дохтой тэмцэх дэлхийн өдөр-Нэг өгүүлбэрээр

“ХДХВ/ДОХ-ын эсрэг хамтдаа” сарын аяны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Шинэ үе-Эхлэл” төрийн бус байгууллагынхантай хамтран “ДОХ-ын эсрэг хамтдаа” хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгийн эхэнд болон төгсгөлд оролцогчдоос ДОХ-ын талаарх мэдлэгийн түвшинг тогтоох тест авахад 21.2%-иас 80% болж нэмэгдсэн…

Хүний төлөө-Зөв тус сарын аян

МХЕГ-ын даргын 2015 оны 417 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх, эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын “Хүний төлөө-Зөв тус” сарын аяныг зохион байгуулах зорилгоор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2015 оны А/23 тоот тушаалаар уг сарын аяныг зохион байгуулах ажлын…

Иргэн бүр эрсдэлгүй орчин

Байгаль орчин, геологи уул уурхай, цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн салбарт хийгдэж буй эрх зүйн шинэчлэлийг сурталчилах, цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг сайжруулах, цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх энэ салбаруудад үйл ажиллагаа явуулж…

“Хог хаягдлын-эко шийдэл” уралдаан

Иргэдийн эрүүл аюулгүй, ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг хангуулах, сум, баг, байгууллагынхаа орчныг тохижуулахад чиглэгдсэн бүтээлч ажлуудын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор сумдын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нарын дунд “Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сэдэвт…

Эрүүл хөрс Эрүүл Хүнс аян

Эрүүл хөрс Эрүүл Хүнс аян Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан 2015 оны 04 сарын 10-ны өдрийн 01/78 тоот “Эрүүл хөрс-Эрүүл хүнс” сарын аян зохион байгуулах тухай удирдамжийн дагуу Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 24 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулав. Аяны…

Хүний төлөө-Зөв тус аян хаалтаа хийлээ

Хүний төлөө-Зөв тус аян хаалтаа хийлээ “Хүний төлөө-зөв тус” сарын аяны хаалтыг 04 сарын 01-ний өдөр Аймгийн Тамгын газрын зааланд зохион байгууллаа. Хаалтын үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуудын 70 гаруй төлөөлөл оролцлоо. Хаалтын үеэр…

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа МХГ-ын 2015 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу Хүрээлэн буй орчны бохирдол, байгаль орчны багц хууль, эрх зүйн шинэчлэл, улсын байцаагчийн үйлдэх баримт бичгийн стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэдээллээр хангах, зөвлөн туслах зорилгоор 2015 оны 02-р сарын 27-ны…

“ХҮНИЙ ТӨЛӨӨ-ЗӨВ ТУС” Аян эхэллээ.

“ХҮНИЙ ТӨЛӨӨ-ЗӨВ ТУС” Аян эхэллээ. Барилга, өргөх байгууламж, эрчим хүч, зам тээвэр, уул уурхай, газрын тос зэрэг салбаруудад гарч буй удаа дараагийн осол аваарыг бууруулах, осол аваар гарахаас урьдчилан сэргийлэх, холбогдох байгууллагын ажилтнуудын ажлын хариуцлага, сахилга батыг дээшлүүлэх, барилгын чанар аюулгүй…

“Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчдыг чадавхижуулах”

“Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчдыг чадавхижуулах” МХГ-ын 2015 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу Хүрээлэн буй орчны бохирдол, байгаль орчны багц хууль, эрх зүйн шинэчлэл, улсын байцаагчийн үйлдэх баримт бичгийн стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэдээллээр хангах, зөвлөн туслах зорилгоор 2015 оны 02-р сарын 27-ны…

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойр

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойр Уламжлалт сар шинийн баярыг тохиолдуулан нийтээр амрах баярын өдрүүдэд Мэргэжлийн хяналтын газар нь хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулж байна. Нийтийг хамарсан хоолны хордлого, халдварт өвчин гарах, хүний амь нас эрүүл мэнд хүрээлэн буй орчинд шууд болон шууд…