Эрхэм зорилго

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилгын хүрээнд Сүхбаатар аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд төрийн захиргааны хяналт тавих замаар иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай ажил үйлчилгээг хэрэглэх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, бизнес эрхлэгчдийн таатай орчин бүрдүүлэхэд манай байгууллагын эрхэм зорилго оршино.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ