Ёс зүйн хорооны танилцуулга

Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэргэдэх ёс зүйн зөвлөл нь Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан. Ёс зүйн зөвлөл нь төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлаар эцэслэн дүгнэж, шийдвэр гаргах, ёсзүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, үүрэгтэйгээр ажилладаг. Үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 253 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Тус газар нь ёсзүйн зөвлөлийн гишүүдийг байгууллага хамт олны саналаар сонгодог бөгөөд төрийн алба болон тухайн байгууллагад олон жил ажилласан дадлага туршлага, ур чадвартай хамт олондоо нэр хүндтэй ажилтнуудаас сонгох бодлого барин ажилладаг.

Ёс зүйн зөвлөлийн дарга Өлзийбаяр овогтой Тайвансанаа

1

Төрсөн аймаг, сум

Сүхбаатар аймаг Наран сум

2

Нас

36

3

Хүйс

Эрэгтэй

4

Мэргэжил

Физикч, Нийгмийн удирдлага

5

Төгссөн сургууль

МУИС, Удирдлагын академи, ШУТИС

6

Ажлын туршлага

2009-2013 онд Сүхбаатараймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт Хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагч

2013-2015 онд тус газрын орлогч дарга, улсын ахлах байцаагч

2015-2017 онд тус газарт ДБХНХБОГУУХХ-ийн дарга, Авто замын хяналтын улсын ахлах байцаагч

2017- оноос одоог хүртэл тус газар тЦөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагчаар ажиллаж байна.

7

Ажилласан хугацаа

Төрийн албанд 10 жил

Тухайн албанд 10 жил

Ёсзүйн зөвлөлийн гишүүн Тэрбиш овогтой Амарбат 

1

Төрсөн аймаг, сум

 Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум

2

Нас

 39

3

Хүйс

 Эрэгтэй

4

Мэргэжил

 Таваар судлаач /Бүтээгдэхүүн чанар шалгагч/

5

Төгссөн сургууль

 ХААИСургууль

6

Ажлын туршлага

 2005-2012 онд Аж үйлдвэр, аялал жуулчлал үйлчилгээний хяналтын улсын байцаагч

 2012 оноос одоог хүртэл Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагчаар ажиллаж байна.

7

Ажилласан хугацаа

Төрийн албанд 14 жил

Тухайн албанд 14 жил

Ёсзүйн зөвлөлийн гишүүн Энхбаяр овогтой Уугантуяа 

1

Төрсөн аймаг, сум

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум

2

Нас

33

3

Хүйс

Эмэгтэй

4

Мэргэжил

Хими технологич, Химийн ухааны магистр

5

Төгссөн сургууль

МУИС

6

Ажлын туршлага

2007-2009 UFC группт Химич

2009-2012 онд Баянхонгор аймагт Хөвших ХХК-д хүнсний технологич

2012-2013 Стандарт чанарын хяналтын улсын байаагч

2013-оноос одоог хүртэл Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

7

Ажилласан хугацаа

Улсад албанд 11жил

Тухайн албанд 7жил

Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүн Мижиддорж овогтой Алтанцэцэг 

1

Төрсөн аймаг, сум

Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сум

2

Нас

32

3

Хүйс

Эм

4

Мэргэжил

Эм зүйч

5

Төгссөн сургууль

Дорноговь аймгийн АУК

Монос АУДС

6

Ажлын туршлага

2011 оноос одоог хүртэл Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч

7

Ажилласан хугацаа

8 жил

Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүн Нармандах овогтой Цолмонтуяа

1

Төрсөн аймаг, сум

Сүхбаатар аймаг, Сүхбаатар сум

2

Нас

34

3

Хүйс

Эмэгтэй

4

Мэргэжил

Хими – Байгаль шинжлэлийн багш

5

Төгссөн сургууль

МУБИСургууль

6

Ажлын туршлага

2009-2017 он хүртэл МХГ-ын Нэгдсэн лабораторид хими хор судлалын шинжээч

2017-оноос одоог хүртэл Нэгдсэн лабораторийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.

7

Ажилласан хугацаа

Төрийн албанд 10 жил

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ