Болзошгүй осол аваараас урьдчилан сэргийлэх, эрчим хүчний шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хангуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

2020 оны 3 сарын 20 410

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч, аж ахуйн нэгж байгууллагын иргэдийн цахилгаан тоноглол шугам сүлжээний ашиглалтын байдалд ДБЭХС ТӨК-ий Сүхбаатар салбар, эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчид хамтран 18 аж ахуйн нэгж байгууллагад үзлэг шалгалтыг хийж, зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийг айл өрхүүдийн орон сууцны үүдэнд нааж иргэдэд хүргэж ажиллаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ