Салбарын сургалт зохион байгууллаа

2019 оны 7 сарын 22 167

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ДОВТОЛГООН-II нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хуулийг сахин биелүүлэх, аюул эрсдэлийг илрүүлэн тогтоох, урьдчилан сэргийлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, хууль тогтоомжийг сурталчлах зорилгоор аймгийн төвд барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын төлөөллийг хамруулан “Дотоод хяналтаа сайжруулъя” сэдэвт салбарын сургалтыг 2019 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус сургалтад 5 байгууллагын 11 ажилтан, албан хаагчид хамрагджээ.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ