МХЕГ-ын хамтарсан шалгалтын явцын мэдээлэл: Торгууль, нөхөн төлбөр ногдууллаа.

2019 оны 8 сарын 28 672

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр хамтарсан шалгалтаар 7 аж ахуйн нэгжид төлөвлөгөөт шалгалт, 2 аж ахуйн нэгжид урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийгдсэн бөгөөд дутагдал гаргасан 4 аж ахуйн нэгжид 73090000 төгрөгний нөхөн төлбөр, 10 сая төгрөгний торгууль тавигдсан байна.

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ