Хамтарсан шалгалтын явцад цөм, цацрагийн хяналтын чиглэлээр

2019 оны 8 сарын 28 517

Хамтарсан шалгалтын явцад цөм, цацрагийн хяналтын чиглэлээр уул уурхайн объектуудад байгалийн гаралтай цацраг идэвхт изотопын идэвхийг тодорхойлох тандалт судалгаанд 6 объект, эзэнгүй орхигдсон байж болзошгүй цацрагийн үүсгүүрт хийх тандалт судалгаанд 4 объект хамрагдсан бөгөөд Монгол улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрийн хөрсөнд хийх цацрагийн хяналт шинжилгээнд 5 сумын заставуудын хөрснөөс дээж авч шинжилгээнд хамрууллаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ