МХЕГ-аас хийгдэж буй хамтарсан шалгалтын хүрээнд:

2019 оны 8 сарын 28 487

МХЕГ-аас хийгдэж буй хамтарсан шалгалтын хүрээнд хэмжил зүйн хяналтын чиглэлээр 3 объектод төлөвлөгөөт шалгалт, 01/69 тоот удирдамжийн хүрээнд 9 аж, ахуйн нэгжид урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийгдэж илэрсэн дутагдлуудыг арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага өгч 5 аж ахуйн нэгжид 5 сая төгрөгийн торгууль ногдууллаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ