2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл, элсэлтийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийгдэж байна.

2019 оны 8 сарын 29 336

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/54 тоот удирдамжийн дагуу Баруун-Урт сумын сургууль, цэцэрлэгүүдийн 2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил, элсэлтийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг боловсрол, эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, хүнсний чанар стандарт гэсэн хяналтын чиглэлүүдээр хийж гүйцэтгэж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ