Сумдын байгаль орчин хариуцсан байцаагч нартай гурвалсан гэрээ байгууллаа.

2020 оны 1 сарын 7 254

Сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нартай 2020 онд хамтран ажиллах гурвалсан гэрээ байгууллаа. Улсын байцаагч нартаа цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ