ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ.

2019 оны 4 сарын 19 376

“Түймрийн аюултай үе” гэж тухайн нутаг дэвсгэрт ой хээрийн түймэр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн хуурайшилт бүхий цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацааг хэлнэ.
Иймд ИРГЭН та ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлж дараах арга хэмжээг авна уу.
• Хавар, намрын хуурайшилттай үед цогтой үнс нурмаа битүү тагтай саванд хийх;
• Тамхи, чүдэнзний галыг унтраалгүй ил задгай хаяхгүй байх;
• Дууссан гал асаагуурыг хээр хөдөө ил задгай хаяхгүй байх
• Ой, хээрт явахдаа яндангийн оч баригчгүй машин техникээр зорчихгүй байх;
• Түймрийн аюултай үед гэр, байшин, майхан, малын хашаа, саравч, өвс тэжээл, худгийн эргэн тойронд 100-гаас доошгүй метрийн өргөнтэй цурав татах, шороон зурвас гаргах
• Насанд хүрээгүй хүүхдийг шүдэнз, асаагуураас хол байлгах
• Шаардлагатай багаж хэрэгслийг бэлтгэж, өөрийнхөө болон бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг ой, хээрийн түймэрт өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхийг анхааруylj байна.йн түймрээс урьдчилан сэргийлье!
“Түймрийн аюултай үе” гэж тухайн нутаг дэвсгэрт ой хээрийн түймэр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн хуурайшилт бүхий цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацааг хэлнэ.
Иймд ИРГЭН та ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлж дараах арга хэмжээг авна уу.
• Хавар, намрын хуурайшилттай үед цогтой үнс нурмаа битүү тагтай саванд хийх;
• Тамхи, чүдэнзний галыг унтраалгүй ил задгай хаяхгүй байх;
• Дууссан гал асаагуурыг хээр хөдөө ил задгай хаяхгүй байх
• Ой, хээрт явахдаа яндангийн оч баригчгүй машин техникээр зорчихгүй байх;
• Түймрийн аюултай үед гэр, байшин, майхан, малын хашаа, саравч, өвс тэжээл, худгийн эргэн тойронд 100-гаас доошгүй метрийн өргөнтэй цурав татах, шороон зурвас гаргах
• Насанд хүрээгүй хүүхдийг шүдэнз, асаагуураас хол байлгах
• Шаардлагатай багаж хэрэгслийг бэлтгэж, өөрийнхөө болон бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг ой, хээрийн түймэрт өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхийг анхааруyлж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ