Бүтээгдэхүүний хадгалалтын горимыг сайтар баримтлахыг зөвлөж байна.

2019 оны 7 сарын 4 623

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ