Нэгдсэн лабораторийн шинжилгээний үнийн тариф, дээж авах хэмжээ Дараах холбоосоор Нэгдсэн лабораторийн шинжилгээний үнийн тариф, дээж авах хэмжээг дарж үзнэ үү http://inspection.gov.mn/info/images/regularity/file/juram/2015/deej.pdf...
Дотоод хяналт шалгалт Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын дарга, Улсын ерөнхий байцаагч Н.Цагаанхүүгийн баталсан удирдамжийн дагуу Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийхээр Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоо?...