Баяндэлгэр, Уулбаян, Түвшинширээ, Мөнххаан, Түмэнцогт сумдад хийгдэх хамтарсан хяналт шалгалт

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн  төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Баяндэлгэр, Уулбаян, Түвшинширээ, Мөнххаан, Түмэнцогт сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга, түүний Тамгын газар болон боловсрол, соёл, эрүүл мэндийн байгууллагууд, худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, нийтийн хоолны газрууд, мал үржлийн нэгжүүд,уурын зуух, цахилгаан түгээх, шатахуун түгээх станцуудын үйл ажиллагаанд 10 хяналтын чиглэлээр 2019 оны 05-р сарын 06-ны өдрөөс эхлэн ажлын 8 хоногт багтаан хяналт шалгалт хийгдэнэ. Үүнд:

  • “Эрсдэлээс сэргийлье” сэдвийн хүрээнд нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ, тандалт судалгаа, сургалт сурталчилгааны ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
  • Иргэдээс санал, хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэнэ.
  • Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажил хийгдэнэ.

Шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах объектын нэр:

Сумдыннэр

Төлөвлөгөөт шалгалтанд хамрагдах аж ахуй нэгж

Баяндэлгэр сум

ЗДТГазар /Байгаль орчин, газар, геодиз, зураг зүйн хяналт/

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв /Боловсрол, Хүнсний чанар стандарт, Хүнсний эрүүл ахуй, Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Барилга техникийн хяналт/

Сургуулийн дотуур байр /Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал/

Сумын эрүүл мэндийн төв /Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Эм биобэлдмэл, Хэмжилзүйн хяналт/

Байшинт ойл ШТС, МТ ШТС, НИК ШТС /Хэмжил зүй, Байгаль орчны хяналт, Эрчим хүчний хяналт/

Эмийн эргэлтийн сан, Оточ оргил, Дөлгөөн фарм /Эм биобэлдмэл, /

“Жигүүр ундрага” ХХК, “Мөнгөн болор шагай”ХХК, “Баатар өргөө”ХХК, “Дэвжих сондор”ХХК /Хүнсний чанар стандарт, Хүнсний эрүүл ахуй/

Уулбаян сум

ЗДТГазар /Байгаль орчин, газар, геодиз, зураг зүйн хяналт/

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв /Боловсролын хяналт, Эрүүл ахуй халдвар хамгаалалын хяналт/

Сумын эрүүл мэндийн төв, Эргэлтийн эмийн сан /Эм биобэлдмэл, Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Хэмжил зүйн хяналт/

Байшинт ойл ШТС /Хэмжил зүй,  Эрчим хүчний хяналт/

35КВ-ын хувиарлах байгууламж / Эрчим хүчний хяналт/

Түвшинширээ сум

ЗДТГазар /Байгаль орчны хяналт/

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв /Боловсрол, соёл,  Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналт/

Сумын эрүүл мэндийн төв /Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Эм биобэлдмэл/

 НИК ШТС, Малгар бумбат ШТС, Омбо алтан нутаг ШТС Бумбат, Мөнх оч /Хэмжил зүй, Эрчим хүчний хяналт, Байгаль орчны хяналт/

“ЭБНЭ”ХХК /Байгаль орчин, газар, геодиз, зураг зүйн хяналт/

“Бат бэх найрамдал” ХХК халуун ус /Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналт/

Эргэлтийн эмийн сан, Гүн болор эмийн сан / Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Эм биобэлдмэлийн хяналт/

“Таван хөөрхөн” мал эмнэлэг, үржлийн нэгж /Мал үржлийн хяналт/

Мөнххаан сум

ЗДТГазар /Байгаль орчны хяналт, Байгаль орчин, газар, геодиз, зураг зүйн хяналт/

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв /Боловсрол, соёл,  Хүнсний чанар, стандарт, Хүнсний эрүүл ахуй, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналт/

Сумын эрүүл мэндийн төв /Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Эм биобэлдмэл, Хэмжил зүйн хяналт/

 НИК ШТС,Мөнх ойл ШТС, Мөнх орших хувь ШТС /Хэмжил зүй, Эрчим хүчний хяналт, Байгаль орчны хяналт/

“Баясгалант сүрэг” ХХК мал үржлийн нэгж /Мал үржлийн хяналт/

Эргэлтийн эмийн сан /Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Эм биобэлдмэлийн хяналт

СББЦ, “Ашид дэлгэрэх заяа”ХХК худалдааны газар /Хүнсний чанар стандарт, Хүнсний эрүүл ахуйн хяналт/

“Гал түшиг”ХХК-ийн зоогийн газар / Хүнсний чанар стандарт, Хүнсний эрүүл ахуйн хяналт /

Түмэнцогт сум

ЗДТГазар /Байгаль орчны хяналт, Байгаль орчин, газар, геодиз, зураг зүйн хяналт/

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв /Боловсрол, соёл,  Хүнсний чанар,стандарт, Хүнсний эрүүл ахуй, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналт/

Сумын эрүүл мэндийн төв /Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Эм биобэлдмэл, Хэмжил зүйн хяналт/

 НИК ШТС,  Синчи ойл ШТС /Хэмжил зүй, Эрчим хүчний хяналт, Байгаль орчны хяналт/

Дашваанжил /Эрчим хүч, Байгаль орчны хяналт/

Эргэлтийн эмийн сан, Хатан цагаан тал эмийн сан /Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Эм биобэлдмэлийн хяналт

“Түмэнцогт” мал үржлийн нэгж /Мал үржлийн хяналт/

Хөхүүртэйн тариа /, Байгаль орчин, газар, геодиз, зураг зүйн хяналт /

“Түмэнцогт ус дулаан” ОНӨААТҮГ /Байгаль орчны хяналт/

Түмэнцогт их өргөө, Жи грайн худалдааны газар /Хүнсний чанар стандарт, Хүнсний эрүүл ахуй/

“Өсөх баяр эрхэт”ХХК-ийн хоол үйлдвэрлэл /Хүнсний чанар, стандарт, Хүнсний эрүүл ахуйн хяналт/

 

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуй нэгж

Баяндэлгэр

сум

ЗДТГазар

Д.Цэрэндорж, Д.Энх-Амар, С.Амартүвшин, МОНЦАОЗ /Хүнсний чанар стандарт, Хүнсний эрүүл ахуй/

НИК ШТС /Хэмжил зүйн хяналт/

Эрүүл мэндийн төв / Байгаль орчин, газар, геодиз, зураг зүйн хяналт /

Уулбаян

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг

Чандмань ХХК

 

МТ ШТС, НИК ШТС

ЗДТГ

Түвшинширээ

Иргэн Чагдаггарав

  Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг

  

Тулгат дөл ХХК зочид буудал

 

НИК ШТС, Бумбат ШТС

Эрүүл мэндийн төв

Мөнххаан

  Цэцэрлэг

ЗДТГ

Эрүүл мэндийн төв

Түмэнцогт

ЗДТГ

Сургууль, цэцэрлэг, Соёлын төв

Бор янзага худалдааны газар

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ